De keuringen en rapportage

Klik hier voor het aanvragen van een Bouwtechnische keuring.

Basiskeuring
Bij de basiskeuring worden alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken benoemd. Tevens wordt een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen gegeven. In deze rapportage wordt geen hersteladvies en worden geen prijzen en/of kosten voor herstel opgenomen. Een basiskeuring is voorzien van kleurenfoto’s van de aangetroffen gebreken.

Pluskeuring

Bij een Pluskeuring wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven en worden de herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijk en op termijn (binnen 3 jaar) noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. U ontvangt een uitgebreide rapportage inclusief foto’s van de aangetroffen gebreken. Een Pluskeuring kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage.

Keuring voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Een NHG-rapportage kunt u nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. De rapportage voldoet aan de specifieke eisen die door de Stichting NHG hieraan gesteld worden. In dit rapport worden summier de resultaten van de keuring beschreven. Uit ervaring blijkt dat het een particulier onvoldoende informatie geeft over de bouwtechnische staat van de woningen en de mogelijke oplossingen voor de eventueel aangetroffen bouwkundige problemen. Als u een volledig en goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Pluskeuring-rapportage noodzakelijk.
Voor meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie, kijk op www.nhg.nl

Grondige werkwijze
Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring met het inspecteren van vastgoed. De gehele woning wordt van kruipruimte tot en met het dak gekeurd.
Daarnaast staat de expertise van de inspecteurs van NEDEREND BOUWKUNDIG ADVIES op het gebied van gebreken, hersteladvies en herstelkosten garant voor het krijgen van een goed beeld in de staat van onderhoud en eventuele bouwkundige gebreken.

De werkwijze is voor alle keuringen hetzelfde. De inspecteur inspecteert het object op bouwkundige gebreken en/of tekortkomingen. De keuring is een beoordeling van de woning op basis van een visueel onderzoek op alle essentiële punten, voor zover deze bereikbaar zijn onder normale omstandigheden. De inspecteur gebruikt hiervoor zijn ervaring, kennis en technisch inzicht. Handelingen die hij verricht zijn onder andere:

• Inspectie kruipruimte indien veilig en zonder gevaar bereikbaar. De kruipruimte moet toegankelijk zijn (kruipluik aanwezig, voldoende hoogte, geen water e.d.). De onderzijde van de 
  begane grondvloer en het zichtbare leidingwerk wordt met behulp van een sterke lamp beoordeeld;
• Inspectie platte daken indien bereikbaar. De inspecteur heeft een ladder die maximaal één bouwlaag overbrugt. Indien een langere (arbo goedgekeurde) ladder op locatie beschikbaar is,
  zal hiervan gebruik worden gemaakt;
• Goten en dakkapellen worden op dezelfde wijze geïnspecteerd, of vanuit het (dak-)raam. Indien onbereikbaar wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van een spiegel en/of verrekijker;
• Inspectie van de kozijnen en de draaiende delen;
• Controle op het functioneren van het sanitair, indien mogelijk;
• Steekproefsgewijze controle tegelwerk op loszittende tegels;
  Wij adviseren u zelf aanwezig te zijn tijdens de keuring. De inspecteur geeft u dan al een mondelinge toelichting en bouwkundige tips en kan tevens uw vragen beantwoorden. De keuring op locatie neemt 1 tot 1,5 uur in beslag.
  Het uitwerken van de rapportage vindt elders plaats.

ACTIE!

Bouwkundige Pluskeuring inclusief NHG voor 265 euro!!*

*voor woningen tot 450 m3 en daarboven op aanvraag!!